Gå til innholdet

Ansatte i Matmerk

Her finnes en liste over ansatte i Matmerk

Nina Sundqvist

Nina Sundqvist

Stilling: administrerende direktør
Telefon: 917 85 620
E-post: nina.sundqvist@matmerk.no

Arbeidsområde:
Nina Sundqvist er administrerende direktør. Hun leder Matmerk, og har det overordnede ansvaret for hele virksomheten.

Les mer
Jan Sverre Nordstad

Jan Sverre Nordstad

Stilling: salgs- og markedssjef
Telefon: 906 00 560
E-post: jan.sverre.nordstad@matmerk.no

Arbeidsområde:
Jan Sverre er salgs- og markedssjef og leder avdelingen som har ansvar for arbeidet med Beskyttede betegnelser, Nyt Norge, Spesialitet-merket og markedstjenester til merkebrukere. Jan Sverre har også ansvar for markedsføring og markedsaktiviteter for alle merkeordningene.

Les mer
Anne Mette Johnsen

Anne Mette Johnsen

Stilling:Kommunikasjonssjef
Telefon: 909 61 602
E-post: anne.mette.johnsen@matmerk.no

Arbeidsområde:
Anne Mette er leder for avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt. Anne Mette skal bidra til å tydeliggjøre Matmerks rolle og funksjon mot våre mange målgrupper.

Les mer
Tom Roterud

Tom Roterud

Stilling: KSL-sjef
Telefon: 995 01 505
E-post:tom.roterud@matmerk.no

Arbeidsområde:
Tom er avdelingsleder og har ansvaret for KSL-arbeidet og leder avdeling kvalitet, forvaltning og revisjon. Han har hovedansvar for drift og utvikling av KSL-systemet i Matmerk og all revisjonsvirksomhet innenfor KSL og Nyt Norge.

Les mer
Mette Sørensen

Mette Sørensen

Stilling: administrasjonssjef
Telefon: 482 35 287
E-post: mette.sorensen@matmerk.no

Arbeidsområde:
Mette har ansvar for driften av Matmerk; økonomi, administrasjon, IT og noe personaladministrasjon. I tillegg har hun ansvar for arrangementer i regi av Matmerk.

Les mer
Geir Ellingsen

Geir Ellingsen

Stilling: Fagsjef KSL
Telefon: 481 68 318
E-post: geir.ellingsen@matmerk.no

Arbeidsområde:
Geir er ansvarlig for drift og utvikling av KSL sin revisjonsdatabase. Han har videre ansvar for tildeling og samordning av revisjonsoppdrag i samarbeid med varemottakerne/råvarekjøperne. Bidrar også med utvikling av standarder og benchmarking mot andre kvalitetssystemer. Han svarer også på spørsmål knyttet til KSL.

Les mer
Bjørn Austad Hvaleby

Bjørn Austad Hvaleby

Stilling: Fagsjef KSL
Telefon: 969 02 361
E-post: Bjorn.Hvaleby@matmerk.no

Bjørn har ansvar for å følge opp varemottakerne i deres bruk og formidling av KSL til sine produsenter. Han har også oppgaven med oppfølging av Mattilsynet på distriktsnivå, faglaga og Norsk Landbruksrådgiving. I tillegg har han en utstrakt kontakt med bønder i forhold til veiledning i bruk og innspill på videre utvikling av KSL-standarden. Bjørn er sekretær for faggruppe HMS.

Les mer
Camilla Stranger-Thorsen

Camilla Stranger-Thorsen

Stilling: administrasjonssekretær
Telefon:930 34 036
E-post: camilla@matmerk.no

Arbeidsområde:
Camilla er vårt blide ansikt utad. Hun sitter i resepsjonen og har ansvar for sentralbordet, post, arkiv og daglige administrative gjøremål. Camilla holder oversikt over hvem som er hvor, møtevirksomhet og interne arrangementer.

Les mer
Marit Strand

Marit Strand

Stilling: Prosjektleder
Telefon: 926 14 992
E-post: marit.strand@matmerk.no

Arbeidsområde:
Marit har ansvaret for merkeordningen Spesialitet. Hun har ansvaret for søknadsbehandling og godkjenningsprosessen sammen med fagjuryen. Hun er hovedkontakt og har ansvaret for alle Spesialitet-merkebrukerne våre.

Les mer
Dagrun Aaen

Dagrun Aaen

Stilling: seniorrådgiver
Telefon: 976 45 909
E-post: dagrun.aaen@matmerk.no

Arbeidsområde:
Dagrun jobber med KSLs revisjons- og kursvirksomhet. Hun jobber også med utvikling og oppdatering av standardene innenfor KSL. Dagrun har utstrakt kontakt med bønder og varemottakere som har behov for informasjon og veiledning innenfor KSL-arbeidet. Hun har også bred kontakt med KSL-revisorene og er sekretær for KSLs faggruppe husdyr.

Les mer