Gå til innholdet

Ansatte i Matmerk

Her finnes en liste over ansatte i Matmerk

Nina Sundqvist

Nina Sundqvist

Stilling: administrerende direktør
Telefon: 917 85 620
E-post: nina.sundqvist@matmerk.no

Arbeidsområde:
Nina Sundqvist er administrerende direktør. Hun leder Matmerk, og har det overordnede ansvaret for hele virksomheten.

Jan Sverre Nordstad

Jan Sverre Nordstad

Stilling: salgs- og markedssjef
Telefon: 906 00 560
E-post: jan.sverre.nordstad@matmerk.no

Arbeidsområde:
Jan Sverre er salgs- og markedssjef og leder avdelingen som har ansvar for arbeidet med Beskyttede betegnelser, Nyt Norge, Spesialitet-merket og markedstjenester til merkebrukere. Jan Sverre har også ansvar for markedsføring og markedsaktiviteter for alle merkeordningene.

Anne Mette Johnsen

Anne Mette Johnsen

Stilling:Kommunikasjonssjef
Telefon: 909 61 602
E-post: anne.mette.johnsen@matmerk.no

Arbeidsområde:
Anne Mette er leder for avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt. Anne Mette skal bidra til å tydeliggjøre Matmerks rolle og funksjon mot våre mange målgrupper.

Tom Roterud

Tom Roterud

Stilling: KSL-sjef
Telefon: 995 01 505
E-post:tom.roterud@matmerk.no

Arbeidsområde:
Tom er avdelingsleder og har ansvaret for KSL-arbeidet og leder avdeling kvalitet, forvaltning og revisjon. Han har hovedansvar for drift og utvikling av KSL-systemet i Matmerk og all revisjonsvirksomhet innenfor KSL og Nyt Norge.

Mette Sørensen

Mette Sørensen

Stilling: administrasjonssjef
Telefon: 482 35 287
E-post: mette.sorensen@matmerk.no

Arbeidsområde:
Mette har ansvar for driften av Matmerk; økonomi, administrasjon, IT og noe personaladministrasjon. I tillegg har hun ansvar for arrangementer i regi av Matmerk.

Geir Ellingsen

Geir Ellingsen

Stilling: Fagsjef KSL
Telefon: 481 68 318
E-post: geir.ellingsen@matmerk.no

Arbeidsområde:
Geir er ansvarlig for drift og utvikling av KSL sin revisjonsdatabase. Han har videre ansvar for tildeling og samordning av revisjonsoppdrag i samarbeid med varemottakerne/råvarekjøperne. Bidrar også med utvikling av standarder og benchmarking mot andre kvalitetssystemer. Han svarer også på spørsmål knyttet til KSL.

Bjørn Austad Hvaleby

Bjørn Austad Hvaleby

Stilling: Fagsjef KSL
Telefon: 969 02 361
E-post: Bjorn.Hvaleby@matmerk.no

Bjørn har ansvar for å følge opp varemottakerne i deres bruk og formidling av KSL til sine produsenter. Han har også oppgaven med oppfølging av Mattilsynet på distriktsnivå, faglaga og Norsk Landbruksrådgiving. I tillegg har han en utstrakt kontakt med bønder i forhold til veiledning i bruk og innspill på videre utvikling av KSL-standarden. Bjørn er sekretær for faggruppe HMS.

Camilla Stranger-Thorsen

Camilla Stranger-Thorsen

Stilling: administrasjonssekretær
Telefon:930 34 036
E-post: camilla@matmerk.no

Arbeidsområde:
Camilla er vårt blide ansikt utad. Hun sitter i resepsjonen og har ansvar for sentralbordet, post, arkiv og daglige administrative gjøremål. Camilla holder oversikt over hvem som er hvor, møtevirksomhet og interne arrangementer.

Marit Strand

Marit Strand

Stilling: Prosjektleder
Telefon: 926 14 992
E-post: marit.strand@matmerk.no

Arbeidsområde:
Marit har ansvaret for merkeordningen Spesialitet. Hun har ansvaret for søknadsbehandling og godkjenningsprosessen sammen med fagjuryen. Hun er hovedkontakt og har ansvaret for alle Spesialitet-merkebrukerne våre.

Dagrun Aaen

Dagrun Aaen

Stilling: seniorrådgiver
Telefon: 976 45 909
E-post: dagrun.aaen@matmerk.no

Arbeidsområde:
Dagrun jobber med KSLs revisjons- og kursvirksomhet. Hun jobber også med utvikling og oppdatering av standardene innenfor KSL. Dagrun har utstrakt kontakt med bønder og varemottakere som har behov for informasjon og veiledning innenfor KSL-arbeidet. Hun har også bred kontakt med KSL-revisorene og er sekretær for KSLs faggruppe husdyr.