Gå til innholdet
Banner decoration

Om Matmerk

Matmerk er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Vi skal styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.

Matmerk har ansvaret for:

  • KSL: Kvalitetssystemet i Landbruket som dokumenterer at norsk landbruk drives etter lover og regler, og som legger grunnlag for mattrygghet, dyrevelferd og kvalitet i norsk matproduksjon.
  • NYT NORGE: En opprinnelsesmerkeordning som gjør det enkelt for forbrukerne å velge norsk mat i butikken.
  • Spesialitetsmerket: En merkeordning som viser vei til den unike smaken blant norske matprodukter.
  • Inn på Tunet: Et omsorgstilbud på gård som skal tilrettelegg og kvalitetssikre velferdstjenester på gårdsbruk. Der mestring, utvikling og trivsel er nøkkelord
  • Markedstjenester: Et rådgivningstilbud til små matprodusenter som fokuserer på å bygge den kunnskapen bedriftene trenger for å lykkes med salg av sine produkter.

Stiftelsen Matmerk ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007. Vi ledes av et styre sammensatt av representanter fra hele verdikjeden, fra produsenter til dagligvarehandel.

Matmerk har ansvaret for:

  • KIL: Kompetanseutvikling i Landbruket, som skal bidra til kompetanseutvikling for yrkesutøvere i landbruket.
  • Beskyttede Betegnelser: En merkeordning for Norges matskatter, som sikrer juridisk vern mot kopiering og juks med råvarer. Slik at Fenalår fra Norge har like godt vern som Parmaskinke fra Italia. Mattilsynet eier merket, mens Matmerk administrerer og informerer om ordningen.
  • Økologisk.no: Matmerk har ansvaret for felles informasjon om økologisk mat. Det gjør vi først og fremst gjennom å drive nettstedet økologisk.no og felles informasjonskampanjer. Debio forvalter selve merkeordningen.