Gå til innholdet

Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.
Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: inn paa tunet fagstoff rapporter

For Inn på tunet gårdsbruk

For Inn på tunet gårdsbruk

2. januar 2017

Som Inn på tunet gård er du en del av et viktig, nasjonalt nettverk som skaper gode opplevelser for mennesker i nærmiljøet – for barn og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre. Her finner du litt om søknadsprosessen og verktøy du trenger for å komme i gang.

Inn på tunet-løftet evaluert

Inn på tunet-løftet evaluert

3. november 2015

Mange kommuner mener IPT-tilbudene som er etablert gjennom IPT-løftet, er økonomisk lønnsomme for kommunen

Green care in Nordic countries UMB 2012

Green care in Nordic countries UMB 2012

5. oktober 2013

Rapport fra Nordisk forsker workshop om Green care / Grønn omsorg / Inn på tunet. Inneholder status for arbeidet med Inn på tunet konsept i de nordiske landene og en presentasjon av aktuelle forskningsprosjekt. Inneholder også anbefalinger for videre utvikling innen området.

Forskning og kompetanse for Inn på tunet  UMB-2013

Forskning og kompetanse for Inn på tunet UMB-2013

11. oktober 2013

Rapport som tar for seg forskjellige områder for Inn på tunet og ser på forskjellige løsninger for hvordan vi kan øke kunnskapen, både for tilbydere av tjenesten og for de som skal vurdere tilbudet

Behov og interesse for Inn på tunet

Behov og interesse for Inn på tunet

24. oktober 2013

Kommunene etterspør Inn på tunets tjenester, men er noe nølende og har for dårlig kunnskap om tilbudet.

Inn på tunet hindrer frafall

Inn på tunet hindrer frafall

31. mars 2016

12 av 13 videregåendeelever fullførte sin planlagte opplæringsperiode inne på tunet på gården Sygard Toft.

Inn på tunet - fra forsøk til næring?

Inn på tunet - fra forsøk til næring?

8. oktober 2016

Er du bevisst på hva du kan tilby kunden?

Nasjonal Veileder Inn på tunet 2015

Nasjonal Veileder Inn på tunet 2015

1. november 2015

Gården som læringsarena for barn og unge. Mange elever har behov for et tilrettelagt tilbud. Undervisning og opplæring blir direkte knyttet til landbruket, ressursforvaltning og bærekraftig utvikling som konkretiseres og synliggjøres for elevene.

Kunnskapsbank

22. april 2015

Her finner ut et utvalg fagstoff som er relevant for Inn på tunet.

Arbeid og psykisk helse - NAV 2010

Arbeid og psykisk helse - NAV 2010

5. oktober 2013

Hva er grønt arbeid og hvordan kan det benyttes som et ledd i arbeidstrening.