Gå til innholdet
Vil du gjøre norsk landbruk enda bedre?

Vil du gjøre norsk landbruk enda bedre?

Matmerk ønsker å ansette en seniorrådgiver med høgskole- eller universitetsutdannelse knyttet til husdyrfag og styringsverktøy innenfor data og informatikk.